کدکالا : 6703

بازدید : 2109

توضیحات :

 

 

 

ویژگی محصول

 

- یک طرف محصول با ژل پوشیده شده است

- تسکین ضایعه های ناشی از فشار یا سائیدگی

- کاهش درد ناشی از پینه بستن،تاول،میخچه نرم

 و انگشتان چکشی.                                                                                                                                                                                                                               .

 

 

کاربرد محصول

 

- پینه

- انگشتان چکشی

- انگشتان چنگالی

 

 

 

این محصول به صورت لوله ای و سایز آن بر اساس پهنای آن به شرح زیر می باشد.

 

 

S                   15mm

M                  20mm

L                   25mm

 

 

 

نکته :

جهت تمیز کردن محصول،آن را با آب سرد و صابون بشوئید.