کدکالا : 6474

بازدید : 1978

توضیحات :

 

 

 

ویژگی محصول

 

- محافظت در برابر فشار وارده بر قسمتهای خاصی از پا

 

 

 

کاربرد محصول

 

- پینه بستن

- میخچه نرم

- قسمتهای حساس پا

 

 

 

این محصول تک سایز می باشد.

 

 

 

نکته :

جهت تمیز کردن محصول،آن را با آب سرد و صابون بشوئید.